Uppsägning

Det är 1 månads uppsägningstid enligt våra avtal, från det att du sagt upp ditt medlemskap.

Alla uppsägningar ska göras via mail och uppsägningstiden gäller oavsett hur mycket du använt ditt medlemskap eller ej. Om du har bindningstid kvar på ditt avtal så måste du självklart betala den tiden som är kvar med innan avtalet avslutas.

När du skickat din uppsägning så bekräftas uppsägningen via mail. I mailet får du information om när den sista dragningen ifrån ditt konto kommer att göras och vilket datum ditt medlemskap upphör.

Dina uppgifter

Namn

E-mail

Mobil

Betyg (uppge 1-5, 1 = Inte alls nöjd, 5 = Jätte nöjd)

Anledning till uppsägning?