Medlemsvillkor

Du måste alltid boka dina pass. Vi ställer in pass om det är för lite intresse. Framför allt på helger och röda dagar. Om pass ställs in meddelas du om det via sms om du är bokad.

Om du vill pausa ditt medlemskap kostar det 450 kr och du kan pausa upp till 6 månader.

Autogiro

Autogiro är alltid löpande avtal och när bindningstiden gått ut löper det sedan vidare utan bindningstid och med samma pris.

Träningsavgiften dras den 28:e i månaden. Om den 28:e är en helgdag så dras det istället pengar på nästkommande vardag. Uteblivna betalningar går vidare till inkasso.

Du kan säga upp ditt avtal när din bindningstid gått ut. Det är 1 månads uppsägningstid och uppsägningar ska göras via mail.

Swish

När du swishar hela summan för en viss period direkt, så behöver du ej säga upp medlemskapet när tiden gått ut.

Om du däremot ej förlänger ditt medlemskap innan perioden har gått ut tillkommer en ny startavgift.

TILLBAKA