Medlemsvillkor

Autogiro

Våra medlemskap är alltid löpande avtal och det är 1 månads uppsägningstid på våra avtal från det att bindningstiden löpt ut.

Träningsavgiften dras den 28:e i månaden. Om den 28:e är en helgdag så dras det istället pengar på nästkommande vardag.

Du som tecknar ett avtal ansvarar för att det ska finnas pengar på ditt konto så att dragningen kan göras. Detta gäller självklart oavsett hur ofta du tränar eller ej. Om betalningen uteblir så går uppdraget vidare till inkasso.

Uppsägning av avtal

Uppsägningar av medlemskap ska göras via mail och gäller från det att vi har bekräftat din uppsägning. Du kan säga upp ditt avtal när din bindningstid löpt ut och det är 1 månads uppsägningstid.

Årskort

När du köper ett årskort så betalar du för 12 månader träning på en gång tillsammans med startavgiften, om du inte redan är befintlig medlem.

När den betalda perioden löpt ut avslutas medlemskapet, om du ej valt att köpa 12 nya månader inom denna period.

Om du väljer att köpa ett nytt årskort efter att den tidigare perioden gått ut, så kan ett nytt årskort köpas men då beräknat på den aktuella avgiften för årskort + en ny startavgift.

Pausning

Du kan pausa ditt medlemskap upp till ett år och då emot en kostnad på 400 kr

När du pausar förlängs ditt medlemskap med motsvarande tid. Pausning av medlemskap kan ej göras i efterhand. Viktigt att tänka på är att du som medlem ej kan pausa/makulera dina betalningsuppdrag själv då dessa annars skickas vidare till inkasso. Alla ändringar av betalningar måste göras av oss.

I alla LiU-Kort så ingår fri pausning under juni, juli och augusti månad, då många studenter åker hem över sommaren. Fri pausning över sommaren kan bara göras om du ej bor i Linköping i vanliga fall.

Om du vill att ditt medlemskap ska pausas över sommaren, kontakta oss.

Träningstider

På klubben tränar vi efter ett ordinarie schema men antalet pass kan variera beroende på när det är på säsongen och beroende på hur många som bokar sig. Ett dagsaktuellt schema finns alltid under bokningsidan.

Bokningar av pass

För att vara garanterad en plats på våra pass så måste du boka dina pass. Annars kan vi ej garantera att du kan vara med.

TILLBAKA